M.D. Valerija Sedlak-Vadoc

M.D. Valerija Sedlak-Vadoc

Prof. Dr. Valerija Sedlak-Vadoc je mađarskog porekla, rođena je 18. decembra 1946. u Bačkoj Topoli, u Vojvodini, na teritoriji bivše Jugoslavije.

Medicinski Fakultet upisala je oktobra 1965, diplomirala sa najvišim odlikovanjima aprila 1971. Na istom fakultetu započela je i svoju veoma bogatu i uspešnu karijeru. Još za vreme svojih studija stekla je zvanje asistenta 1979. na nastavnom predmetu Patološka fiziologija. Po završetku studije nastavila je da radi na fakutetu. 1980. godine stiče zvanje Specijaliste Nuklearne medicine, a doktorsku disertaciju je odbranila 1987. godine iz oblasti nuklearno medicinske dijagnostike patofizioloških poremećaja opstruktivne uro-nefropatije.

Tokom 30-to godišnje karijere završila je mnoge specijalizacije: Medicinska Biohemija (1978), Nuklearna Medicina (1980) i Klinička Patofiziologija (1986). Nakon obavljene eksperimentalne kliničke studije na polju patofiziologije poremećaja opstruktivne uro-nefropatije 1986. godine stiče zvanje Doktora Medicinkih Nauka.

Karijeru je 1978. godine započela sa zvanjem asistenta predavača, pa je zatim nastavila sa sticanjem raznih akademskih titula, sve dok na kraju 1998-e nije izabrana za punopravnog profesora (što je bila najviša akademska titula u tadašnjoj Jugoslaviji).

Objavila je više od 160 stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu, a ona je takođe i autor nekoliko poglavlja u četiri različite medicinske knjige i štampana izdanja, koja su izdata u tadašnjoj Jugoslaviji.

Prof. Sedlak je 1998. godine uključena u organizaciju Mađarske Akademije Nauka – Mađarski istraživači u inostranstvu.

Ona je takođe objavljena u časpisu Who Is Who? – Izvanredna dostignuća poslovnih i profesionalnih žena (Outstanding achievements of business and professional women (USA)), za 1999. i 2000. godinu.

Prof. Sedlak se tokom svoje karijere bavila i oblastima primene Farmakognozije, Ortomolekularne medicine, optimalnom ishranom i suplementacijom, i tradicionalnom Kineskom medicinom više od dvadeset godina. Ona radi za CaliVita International skoro petnaest godina, kao predsednik stručne lekarske komisije. Prof. Dr. Sedlak-Vadoc je takođe dobro poznata i po svojoj ekspertizi i predavanjima o prednostima primene integrativne medicine.

Prof. Valerija Sedlak-Vadoc govori pet jezika.

Udata je i ima dva fakultetski obrazovana sina (diplomirani veterinar i diplomirani ekonomista).

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s